برنامه های بلندمدت عددایکس

برنامه بلندمدت عددایکس

در جهانی که ما در آن زندگی می کنیم، شرایط تغییرات بسیار سریع در زندگی اجتماعی انسان ها، اوضاع اقتصادی مردم جهان، محیط زیست سیاره زمین، و ارتباطات چندجانبه انسان ها باهم، انسان ها با ابزارها، و انسان ها با محیط همه فرصت سازگاری را از ما می گیرد. توسعه علم و فناوری به قدری به شاخه های تخصصی جدید افزوده است که شرایط پیشرفت فناوری بسیار سریع شده است. نتیجه این توسعه علم و فناوری و تغییرات سریع جهانی، ابعاد مختلف خرید و فروش، کسب و کارها، تصمیم گیری های روزانه، سلامت جسمی و روحی، و مدیریت زندگی فردی بسیار پیچیده شده است. این روندها علاوه بر پیچیدگی همراه با تولید و در دسترس بودن حجم عظیمی از اطلاعات و داده ها است که این مزیت شرایط کنونی است.

در نتیجه، ما تنهاه در صورتی می توانیم از عهده این پچیدگی بر بیاییم که بتوانیم از فناوری های نرم افزاری و ابزارهای هوشمند استفاده کنیم. به همین منظور ما در مجموعه فوری آموز سعی نمودیم ابزارهای کمک تحلیلی یا به اصطلاح فورتول هایی را برای انجام بسیاری از کارها و وظایف زندگی و کسب و کار را ارائه کنیم. هدف ما این است که دشواری سازگاری هر شخص با شرایط محیط اقتصادی، اجتماعی، و محیطی اطراف را برای مشتریان خود آسان نماییم.

شایان میدانیم اشاره کنیم که ما اکنون در ابتدای این راه هستیم و عدد ایکس در ادامه موج فوری آموز ها فعالیت می کند و هنوز چندان توسعه پیدا نکرده است. با اینحال، در برنامه های  عددایکس تا سال ۱۴۰۴ ، ۱۴۰۷، و ۱۴۲۲ عددایکس یکی از بزرگترین و معتبرترین مراجع تولید اطلاعات آماده سازی شده و ابزار های کمک تحلیلی در جهان خواهد بود. این امر میتواند در سال های پیش رو علاوه بر اینکه منابع درآمدی سرشازی تولید می کند که برای توسعه خدمات ما به کشور عزیزمان ایران سربلند و جامعه باهوش ایرانیان لازم است، موجب شناسایی منابع ارزشمند نخبگان و پتانسیل های ارزشمند فکری کشور ما و همچنین تمام مردم جهان خواهد بود. در تعریف نخبگان علاوه بر ارزشهای نبوغ فکری بیشتر تاکید بر جنبه های اخلاقی نخبگان خواهد بود.

در نتیجه این برنامه، ما در یک حرکت مداوم و پیوسته سعی داریم خدمات، محصولات، و ایده های ارزشمندی را برای جامعه ارائه نماییم. به همین خاطر در گام های عملی هر هفته محصولات و خدمات جدید به مجموعه عددایکس افزوده می شود. در این راه از پروردگار یکتا استعانت می جوییم تا با همراهی نخبگان بتوانیم به این اهداف دست یابیم.

در این فرایند از تمامی نخبگان و جامعه علمی و دلتمردان جهانی دعوت می شود برای ایجاد رفاه جامعه انسانی و صلح در سیاره زمین، از حرکات مجموعه فوری آموز حمایت نماییند.

اسلاید های علمی ۳۴%
اسلاید های اقتصادی ۶۳%
اسلاید های مدیریتی ۸۷%
نرم افزار اکسل آکادمیک ۴۵%
نرم افزار اکسل پردازش داده ۶۵%
نرم افزارهای اکسل مدیریتی ۸۵%
برنامه محصولات ۴۰%
برنامه مقالات ۵۰%
برنامه سئو ۷۰%
برنامه بازاریابی ۹۵%
سال اول ۴۰%
سال دوم ۵۰%
سال پنجم ۷۰%
سال بیستم ۹۵%
درآمدزایی ۷۵%
راه کارهای نوآورانه ۷۰%
کیفیت بالا ۹۵%
خلق ارزش ۸۵%
خدمت رسانی ۷۰%
مشتری مداری ۹۵%