خدمات

ما با عرضه محصولات پردازش شده به پیشبرد کار شما سرعت می دهیم. رضایت شما انگیزه ما برای خدمات بیشتر به شماست.

پردازش فوری ابرداده ها

پردازش ابرداده ها و استخراج اطلاعات کاربردی

تولید و ارایه نقشه ها

تولید انواع نقشه ها و ارایه در قالب های متفاوت

تحلیل های آماری

تحلیل های آماری انواع داده ها و آزمون های آماری

پردازش اطلاعات

پردازش اطلاعات و داده های مکانی و آماری

پروژه های ساخته شده

فعالیت های وبسایت

کاربران ما

سطح مهارت ما

تولید اطلاعات مکانی ۸۰%
پردازش ابرداده ها ۷۵%
کد نویسی ۷۲%

۰

تعداد روز فعالیت درسال

۰

محصولات در دست انتشار

۰

دسته محصولات