در حال نمایش یک نتیجه

 • پرسشنامه سنجش کیفیت زندگی شهروندان

  پرسشنامه آماده کیفیت زندگی شهری

  48000 تومان
  افزودن به سبد خریدمشاهده سریع
  تصویر محصول

  پرسشنامه آماده کیفیت زندگی شهری

  48000 تومان
  این محصول یک پرسشنامه استاندارد آمده word برای سنجش کیفیت زندگی محله ها و مناطق شهری شهرداری است. این پرسشنامه می تواند در تحقیقات برنامه ریزی شهری منطقه ای و در طرح های توسعه اجتماعی اقتصادی و فرهنگی و کالبدی شهری مورد استفاده قرار گیرد. نتایج این پرسشنامه می تواند واورد اکسل شده و مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گیرد. برای اثبات و آزمون فرضیات تحقیقات برنامه ریزی شهری از خروجی نتایج این پرسشنامه می توان استفاده کرد.