پرسشنامه شهر دوستدار کودک شهرکرد

شهروند محترم از شما سپاسگذاریم که با همکاری خود در تکمیل این پرسشنامه ما را در بهبود زندگی کودکان شهرکرد یاری می کنید.

امتیازدهی سوالات از ۱ (بسیار کم) تا ۱۰ (بسیار زیاد) تنظیم شده است.