پرسشنامه طرح شهر دوستدار کودک شهرکرد


 


شهروند محترم از شما سپاسگذاریم که با همکاری خود در تکمیل این پرسشنامه ما را در بهبود زندگی کودکان شهرکرد یاری می کنید.