نقش هوش مصنوعی برای تجزیه و تحلیل ابرداده ها

هوش مصنوعی (artificial intelligence) و کلان داده  (big data) یا ابرداده ها اصطلاحاتی هستند که سال هاست وجود داشته اند. با وجود این، پیچیدگی ناشی از هر دوی این زمینه ها به این معناست که اکثر کسب و کارها می پذیرند که در پذیرفتن آن دو مفهوم خیلی دورتر از آنچیزی هستند که می خواهند. همچنین این کسب و کار ها تشخیص می دهند که این زمینه های فناوری خطری برای موفقیت شرکت های آنها در آینده است.

بنابراین، نقش هوش مصنوعی در زمینه تجزیه و تحلیل ابرداده ها چیست؟ و چگونه می توانید از آن برای بهبود نتایج کسب و کار خود استفاده کنید؟ به خواندن این مقاله از عدد ایکس ادامه دهید تا بیشتر در مورد این زمینه های هیجان انگیز بدانید و با بفهمید که اجرای چنین راه حل هایی چقدر ساده تر از آنچیزی است که فکر می کنید.

این مقاله درباره نقش هوش مصنوعی برای تجزیه و تحلیل ابرداده ها شامل محور های زیر است. نقش و کاربردهای هوش مصنوعی در تجزیه و تحلیل ابرداده ها (بیگ دیتا) چیست؟ ظهور ابرداده ها، هوش مصنوعی و یادگیری ماشینی، هوش مصنوعی برای ابرداده ها، چگونه از نرم افزارهای هوش مصنوعی در ابرداده ها استفاده می شود؟ مزایای هوش مصنوعی برای تجزیه و تحلیل ابرداده ها و بازاریابی داده چست؟ چرا شرکت ها باید از هوش مصنوعی برای پردازش داده ها استفاده کنند؟ کاربردهای هوش مصنوعی در تجزیه و تحلیل ابرداده ها چیست؟

هوش مصنوعی (AI) برای تجزیه و تحلیل ابرداده ها از طیف گسترده ای از تکنیک های یادگیری ماشین استفاده می کند که بر گسترش ارزش ارائه شده توسط ارزیابی ابرداده ها تمرکز دارد.

نقش هوش مصنوعی برای تجزیه و تحلیل ابرداده ها

application of artificial intelligence in big data analysis

هوش مصنوعی (artificial intelligence) و کلان داده  (big data) یا ابرداده ها اصطلاحاتی هستند که سال هاست وجود داشته اند. با وجود این، پیچیدگی ناشی از هر دوی این زمینه ها به این معناست که اکثر کسب و کارها می پذیرند که در پذیرفتن آن دو مفهوم خیلی دورتر از آنچیزی هستند که می خواهند. همچنین این کسب و کار ها تشخیص می دهند که این زمینه های فناوری خطری برای موفقیت شرکت های آنها در آینده است.

بنابراین، نقش هوش مصنوعی در زمینه تجزیه و تحلیل ابرداده ها چیست؟ و چگونه می توانید از آن برای بهبود نتایج کسب و کار خود استفاده کنید؟ به خواندن این مقاله از عدد ایکس ادامه دهید تا بیشتر در مورد این زمینه های هیجان انگیز بدانید و با بفهمید که اجرای چنین راه حل هایی چقدر ساده تر از آنچیزی است که فکر می کنید.

مطالعه مطالب مشابه

فهرست مطالب

نقش هوش مصنوعی برای تجزیه و تحلیل ابرداده ها ۱

محور های هوش مصنوعی. ۱

حیطه هوش مصنوعی. ۲

هوش مصنوعی و یادگیری ماشینی. ۳

هوش مصنوعی برای ابرداده ها ۳

چگونه از نرم افزار هوش مصنوعی در ابرداده ها استفاده می شود؟ ۳

مزایای هوش مصنوعی برای تجزیه و تحلیل ابرداده ها و بازاریابی داده ۴

چرا شرکت ها باید از هوش مصنوعی برای پردازش داده ها استفاده کنند؟ ۵

نتیجه گیری. ۵

محور های هوش مصنوعی

این مقاله درباره نقش هوش مصنوعی برای تجزیه و تحلیل ابرداده ها شامل محور های زیر است.

نقش و کاربردهای هوش مصنوعی در تجزیه و تحلیل ابرداده ها (بیگ دیتا) چیست؟

ظهور ابرداده ها

هوش مصنوعی و یادگیری ماشینی

هوش مصنوعی برای ابرداده ها

چگونه از نرم افزارهای هوش مصنوعی در ابرداده ها استفاده می شود؟

مزایای هوش مصنوعی برای تجزیه و تحلیل ابرداده ها و بازاریابی داده چست؟

چرا شرکت ها باید از هوش مصنوعی برای پردازش داده ها استفاده کنند؟

نتیجه گیری

کاربردهای هوش مصنوعی در تجزیه و تحلیل ابرداده ها چیست؟

هوش مصنوعی (AI) برای تجزیه و تحلیل ابرداده ها از طیف گسترده ای از تکنیک های یادگیری ماشین استفاده می کند که بر گسترش ارزش ارائه شده توسط ارزیابی ابرداده ها تمرکز دارد.

این بینش‌ها به شکل‌های مختلفی به خود می‌گیرند، اما عمدتاً بر سه حوزه تمرکز دارند:

 • تجزیه و تحلیل توصیفی
 • تجزیه و تحلیل تجویزی
 • تجزیه و تحلیل پیش بینی کننده

حیطه هوش مصنوعی

این حوزه ها طیفی از الزامات استراتژیک که کسب و کارها دارند را پوشش می دهد. تجزیه و تحلیل توصیفی شفافیت را در مورد آنچه دقیقاً در یک محله از عملیات شرکت اتفاق می افتد، فراهم می کند. تجزیه و تحلیل تجویزی به داده ها نگاه می کند تا بفهمد برای دستیابی به یک نتیجه خاص چه کاری باید انجام شود. تحلیل پیش‌بینی‌کننده تحلیل میکند که سایر معیارها بر اساس آنچه در حال حاضر می‌دانیم و می‌توانیم با آنها گذشته را مدل‌سازی کنیم، چگونه ممکن است روند آینده را پیش‌بینی کند.

برای درک دقیق تر از معنای این در عمل، ابتدا باید به دو جزء آن نگاه کنیم:

ابرداده ها

هوش مصنوعی (یا کاربردهای یادگیری ماشینی)

ظهور ابرداده ها (ابرداده ها)

هر کسب‌وکاری از داده‌هایی که جمع‌آوری می‌کند برای اتخاذ تصمیم‌های بلندمدت روزانه و استراتژیک‌تر استفاده می‌کند. هدف این تصمیمات، چه به طور مستقیم یا غیر مستقیم، بهبود عملکرد شرکت است. این داده ها بسته به مدل کسب و کار، اندازه و صنعت شرکت متفاوت خواهد بود، اما معمولاً همیشه طیف گسترده ای از انواع مختلف داده ها را پوشش می دهد، مانند:

 1. جذب و حفظ مشتری
 2. زنجیره تامین
 3. فهرست موجودی انبار
 4. بازاریابی

همه این انواع داده های مختلف احتمالاً از چندین پلت فرم داده شخص اول و شخص سوم استفاده می کنند که هر کدام این دیتا ها ساختار های خاص خودشان را دارند که باهم متفاوت هستند.

با گذشت زمان، داده های موجود برای کسب و کارها از طریق چنین پلتفرم های داده ای به رشد تصاعدی ادامه می دهند. این عامل محرک مکالمات به‌اصطلاح «داده‌های بزرگ» بوده است، که به عنوان داده‌ای تعریف می‌شود که انواع مختلفی را پوشش می‌دهد، که در حجم‌های افزایش‌یافته تولید می‌شوند و با سرعت بیشتری افزایش می یابند؛ ویژگی‌هایی که به آن سه V (تحس) گفته می‌شود:

 1. تنوع Variety
 2. حجم Volume
 3. سرعت Velocity

با این حال، یکی از چالش‌های اصلی مرتبط با کلان داده یا همان بیگ دیتا، توانایی لازم برای استفاده از «داده‌های بزرگ» در عمل است. با داده های بسیار زیاد، دانستن اینکه از کجا باید شروع کرد می تواند چالش برانگیز باشد، که در سال های اخیر یک نگرانی پیش رو بوده است.

هوش مصنوعی و یادگیری ماشینی

هوش مصنوعی کاربرد تعمیم یافته یادگیری ماشینی است – برنامه هایی که به رایانه ها اجازه می دهد «یادگیری» را از طریق ارزیابی داده های الگوریتمی و آماری برای شناسایی الگوها و استنتاج از این الگوها شبیه سازی کنند.

این الگوریتم‌ها با اشاره به رویکرد اتخاذ شده، نام‌های مختلفی به خود می‌گیرند. آنها از طبقه بندی ساده یا رگرسیون خطی تا شبکه های عصبی پیچیده که تحت تأثیر عملکرد مغز انسان کار می کنند، متفاوت هستند.

استفاده از یادگیری ماشین برای تجزیه و تحلیل داده ها به طور فزاینده ای در حال رواج است زیرا تصمیم گیرندگان در تمام سطوح سازمان ها فرصتی را که این فناوری ارائه می دهد، درک می کنند. تکنیک های یادگیری ماشینی به دلیل توانایی آنها در تجزیه و تحلیل الگوریتمی داده ها و تشخیص الگوهایی که تحلیلگران انسانی ممکن است قادر به انجام آن نباشند، می تواند ارزشمند باشند.

چالش اصلی سازمان‌های مرتبط با استفاده از یادگیری ماشینی، دسترسی به داده‌های به اندازه کافی تمیز و ساختاریافته است تا بتواند برای آموزش دادن مدل‌های یادگیری ماشین به کار رود، جایی که داده‌های بزرگ می‌توانند کاملاً سازگار عمل کنند.

هوش مصنوعی برای ابرداده ها

استفاده از یادگیری ماشین برای تجزیه و تحلیل داده‌های بزرگ یک تطابق کامل است – این قابلیت به سازمان‌ها اجازه می‌دهد تا از منابع داده گسترده خود استفاده کنند و در عین حال به الگوریتم‌های رایانه اجازه می‌دهد تا بسیاری از کارهای سخت گشت و گذار را از طریق مجموعه‌های داده‌های متفاوت به منظور ارائه بینش و درک درست انجام دهند.

هوش مصنوعی برای داده‌های بزرگ نشان‌دهنده یک رویکرد پیشرفته برای تجزیه و تحلیل داده‌ها است و ابزاری برای توانمندسازی تصمیم‌گیرندگان در کسب‌وکار فراهم می‌کند تا به سطح بینشی برسند که قبلاً دستیابی به آن غیرممکن بود.

یادگیری ماشینی همچنین می تواند طیف گسترده ای از فعالیت ها را در این زمینه پوشش دهد. نه تنها می تواند الگوهایی را در مجموعه داده های خاص پیدا کند تا یک نیاز خاص را نشان دهد، بلکه می تواند در طول مراحل آماده سازی داده نیز مورد استفاده قرار گیرد. نمونه‌های زیادی از فنون یادگیری ماشینی وجود دارد که تأثیر قابل‌توجهی در یافتن ارتباطات احتمالی بین مجموعه‌های داده و خودکارسازی وظایف آماده‌سازی داده‌ها، مانند یادگیری الگوهای خطای انسانی برای تمیز نگه داشتن داده‌ها، دارد. تلفیق دانش استفاده از هوش مصنوعی با مهارت های بین فردی میتواند اهرمی بسیار قدرتمند برای پیش بینی پدیده ها و همچنین کمک به تصمیم گیری در امور اقتصادی شخصی برای ما ایجاد نماید.

چگونه از نرم افزار هوش مصنوعی در ابرداده ها استفاده می شود؟

استفاده از یادگیری ماشین و نقش هوش مصنوعی برای تجزیه و تحلیل ابرداده ها یک فرصت عالی برای اکثر سازمان ها است. با این حال، از کجا باید شروع کرد، کاملاً یک سؤال بسیار کلی است. یادگیری ماشین و علم داده مجموعه‌ای از مهارت‌ها هستند. به ندرت می توان فضایی با یک عملکرد کاملاً جدید را یافت که در آن از مجموعه ای از متخصصان دکتری (PhD) گرانقیمت برای  نوشتن الگوریتم‌های یادگیری ماشین استفاده شود.

اینجا جایی است که ارائه‌دهندگان نرم‌افزارهای هوش مصنوعی وارد می‌شوند. با ارائه یک انتزاع کاربرپسند از پیچیدگی خطوط لوله ETL و الگوریتم‌های یادگیری ماشین، نرم‌افزار تجزیه و تحلیل داده‌های بزرگ می‌تواند راهی در دسترس برای تیم‌های کوچک – یا حتی یک تحلیلگر داده – فراهم کند تا از قدرت داده های خود اهرم سازی کنند. در واقع با توانایی هوش مصنوعی قدرت داده های خود را چندین برابر کنند.

به زبان ساده، هوش مصنوعی برای نرم افزارهای تجزیه و تحلیل داده های بزرگ، شما را قادر به انجام کارهای زیر برای سازمان ها می سازد:

تمام داده های آنها را در یک مکان قرار دهید

این داده ها را خرد کنید، از جمله با یادگیری ماشینی پیشرفته

این داده‌ها  را با مصورسازی بینش‌ها را از طریق داشبورد، گزارش‌ها و موارد دیگر ارائه دهید

در صورت نیاز به تصمیم گیرندگان درک و بینش صحیح و بجا ارائه دهید

این موضوعات طیف وسیعی از فرآیندها را شامل می شود که انجام آنها به صورت دستی بسیار دشوار است.

بسیاری از شرکت‌ها اگر در بازاریابی دیجیتال شرکت کرده باشند، قبلاً در معرض الگوریتم‌های یادگیری ماشینی برای تحلیل و پردازش مجموعه‌های کلان داده قرار گرفته‌اند. پلتفرم‌های فناوری مانند Google و Meta’s Facebook در صورت استفاده از این فناوری برای شخصی‌سازی (و به نوبه خود، بهینه‌سازی) عملکرد کمپین‌های بازاریابی دیجیتال، پیشتاز هستند.

مزایای هوش مصنوعی برای تجزیه و تحلیل ابرداده ها و بازاریابی داده

مزایای استفاده از یادگیری ماشین و هوش مصنوعی برای تجزیه و تحلیل ابرداده ها قابل توجه است. به داده این توانایی به افرادتان در کسب و کار خودتان برای اتخاذ تصمیم گیری آگاهانه، آنها را قادر می سازید تا تعداد انتخاب های خوب خود را افزایش دهند. این مهارت ها در کنار مهارت های کوانتومی به شما کمک خواهد کرد که به سطح بالاتری از هوش اقتصادی دست یابید که مزیت رقابتی ویژه ای در صحنه محیط کسب و کار به شما می دهد.

در نتیجه این امر، این توانمندسازی تیم شما می‌تواند دایره‌ای از منافع را به همراه داشته باشد، مانند:

 1. تجربیات بهتر مشتری، ایجاد مشتریان شادتر
 2. بهبود در همه رفتار ها و شیوه های KPI هدفمند
 3. افزایش مزیت رقابتی
 4. رضایت بیشتر، کارکنان با انگیزه بیشتر
 5. یک استراتژی پردازش داده آگاهانه تر

بسته به نیازهای خاص یک شرکت، این مزایا می توانند تقریباً بی پایان باشد. استفاده از داده‌ها برای ارائه بینش با کیفیت بالا برای طیف وسیعی از خدمات استفاده می‌شود که فقط به داده‌های جمع‌آوری‌شده محدود می‌شوند. در نتیجه، همچنین می‌تواند برای برنامه‌ریزی استراتژیک برای اینکه چه داده‌های اضافی برای بهبود بینش‌ها باید جمع‌آوری شود، سودمند باشد.

یک مثال پیاده سازی هوش مصنوعی ممکن است بررسی ارزش مدت دوام مشتریان از مناطق خاص باشد که مشخص کند که آن مشتریان از کدام روش های بزاریابی با مجموعه آشنا شدند. این دیدگاه تلفیقی واحد ممکن است بینشی را برای صاحب بودجه بازاریابی فراهم کند، برای مثال، مدیر می تواند از این نتایج برای بهینه‌سازی نحوه استفاده از بودجه خود در حرکت رو به جلو برای رشد مشتریان با بالاترین ارزش استفاده کند.

در تصمیم گیری های مربوط به سرمایه گذاری و تعیین بهترین پروژه ها و گزینه های بازاریابی ابزارهای هوش اقتصادی عددایکس می تواند نقش مهمی ایفا کند.

در امور تصمیم گیری و مدیریت امور شخصی، نرم افزار اکسل AHP برای انتخاب بهترین گزینه از بین گزینه های ممکن کاربرد زیادی دارد. این نرم افزار اکسل عددایکس می تواند داده ها و اطلاعات بسیار زیاد را خلاصه و از بین آنها همه را پردازش و بهترین را انتخاب کند.

چرا شرکت ها باید از هوش مصنوعی برای پردازش داده ها استفاده کنند؟

هر کسب‌وکاری می‌داند که داده‌هایش پاسخ بسیاری از سوالاتی را در خود جای داده است. همچنان که شرکت ها رو به جلو میروند و یک رویکرد داده محور اتخاذ می کنند، دانستن روشهای اهرم کردن توانایی های داده ای برای پیشرفت صنایع بسیار مهم است. در واقع، مدیریت یک سازمان بدون اهرم کردن این داده ها شبیه پرسه زدن در تاریکی بدون چراغ است.  در غیر این صورت، مدیریت با تکیه بر بهترین حدس و یا با حرکت آزمایشی (آزمون و خطا) خواهد بود به جای اینکه با استفاده از دیتا براساس اطمینان و بهره وری انجام شود.

پذیرش هوش مصنوعی به عنوان بخش هسته ای مجموعه ابزارهای تحلیلی برای همه سازمان ها ضروری است. این موضوع به این دلیل است که با گذشت زمان، ابزارها به طور فزاینده ای در دسترس و سازنده می شوند. شیوه های تجزیه و تحلیل جامع تری توسط بخش بیشتری از بازار اتخاذ می شود. قبل از اینکه متوجه شوید، این یک بهترین روش معمول کسب و کار محسوب می شود که برای رقابتی ماندن لازم است.

کسانی که در پذیرش فناوری هوش مصنوعی کند هستند، شاهد افزایش کسری استراتژیک در مقابل رقابت چابک‌تر مبتنی بر داده‌ها خواهند بود. بینش های ارائه شده توسط این سطح از تجزیه و تحلیل پیشرفته می تواند به اتخاذ تصمیمات استراتژیک تجاری بهتر کمک کند – که به نوبه خود به حداکثر رساندن کارایی هزینه کمک می کند. بنابراین، آن دسته از شرکت هایی که از آنها استفاده نمی کنند، در خطر عقب افتادن، جا ماندن از بازار، و نهایتا پذیرش آن با تاخیر و زیان خواهند بود.

پیشرفت آهسته اما پیوسته در این زمینه‌ها روشن می‌کند که استفاده از یادگیری ماشین برای تجزیه و تحلیل گسترده داده‌ها همچنان در همانجا باقی می‌ماند. در نتیجه، جهش برای استفاده حداکثری از آنچه می تواند به کسب و کار شما ارائه دهد، فرصتی مهم برای پیشی گرفتن از بازار (و رقبای شما) است. با این حال، با گذشت زمان، احتمالاً برای زنده ماندن مورد نیاز خواهد بود.

از ابزار های روندیابی برای پیدا کردن جهت حرکت افزایشی یا کاهشی تغییرات متغیرهایی مانند قیمت محصولات، تقاضای مشتریان، و یا تغییرات رفتار مشتریان استفاده شود. برای تحلیل روند تغییرات عوامل محیط اطراف از جمله عوامل اقتصادی می تواندی نرم افزار اکسل روندیابی با متد منکندال را دانلود کنید.

نتیجه گیری

استفاده از هوش مصنوعی برای تجزیه و تحلیل کلان داده ها یک فرصت بزرگ برای سازمان ها در هر رشته ای است. این موضوع باید یکی از چند اولویت اصلی اکثر شرکت ها باشد. خبر خوب این است که در حالی که پیچیدگی کلان داده و یادگیری ماشینی بسیار زیاد است، نرم افزار هوش مصنوعی اکنون در دسترس است تا ابزاری در دسترس و کاربرپسند برای استفاده حداکثری از آن را ارائه دهد.

منابع برای مطالعه بیشتر

 • تخفیف! تصویر محصول نرم افزار اکسل مدیریت ساختمان عددایکس

  اکسل مدیر ساختمان

  ۸۹۵۰۰ تومان
  افزودن به سبد خریدمشاهده سریع
  تصویر محصول

  اکسل مدیر ساختمان

  ۸۹۵۰۰ تومان
  اکسل مدیر ساختمان یک برنامه اکسل (Excel) کاربردی برای مدیران ساختمان است. این برنامه به مدیران ساختمان کمک می کند اطلاعات ساکنین و محاسبات مربوط به شارژ ساختمان، دریافت هزینه های مشاعات مانند آب برق گاز نظافت و غیره را ثبت و بطور خودکار محاسبه نمایید. این برنامه در قسمت صورت وضعیت نشان می دهد که هر واحد چه مبلغی پرداخت کرده و چه میزان بدهی دارد. همچنین گزارش کاملی از مبلغ کل دریافتی و هزینه ها نشان می دهد. این ابزار اکسل به همراه یک آموزش ویدئوی راهنما است که هر زمان خواستید می توانید از آن استفاده کنید و هرجایی مشکل داشتید این ویدئو را در کمتر از ۱۰ دقیقه مشاهده کنید. همچنین همیشه پشتیبانی عدد ایکس پاسخگوی شما خواهد بود. این محصول اکسل مدیر ساختمان (building management excel) با تلاش های مجموعه عددایکس برای اولین بار در جهان کدنویسی شده و منتشر شده است. برنامه اکسل مدیر ساختمان یک ابزار ضروری برای تمام مدیران ساختمان و ساکنین آپارتمان است.  
 • نرم افزار های اکسل کمک تحلیلی هوش اقتصادی

  اکسل محاسبه قیمت آپارتمان | مشاور املاک

  ۵۳۸۰۰ تومان
  افزودن به سبد خریدمشاهده سریع
  تصویر محصول

  اکسل محاسبه قیمت آپارتمان | مشاور املاک

  ۵۳۸۰۰ تومان
  در این فایل اکسل شما می توانید با وارد کردن برخی فاکتور های خرید آپارتمان، و مشخصات مسکن مورد نظر خود، به راحتی قیمت آن را تعیین کنید. در زمان خرید آپارتمان کوچکترین سهل انگاری می تواند به قمیت چند صد میلیون تفاوت تفاوت منجر شود. مبلغی که شاید پس انداز چندین ماه یک خانوار باشد. اگر نمی خواهید در یک روز و در یک معامله پس انداز چندین ماهه خود را ضرر کنید، باید با فرمول قیمت آپارتمان آشنا شوید. این اکسل (Excel) آماده محاسبه قیمت آپارتمان ابزار کمکی مهمی است که به شما نشان میدهد که آپارتمانی که قصد خرید آن را دارید بالاتر از قمیت منطقه است یا پایین تر از قیمت منطقه است. این محصول با تجربه چندین ساله در معاملات ملکی و با روش کدنویسی در اکسل تولید و خدمت شما عزیزان منتشر شده است. می توانید با قمیت ۱۰۰ تومان نرم افزار اکسل محاسبه قمیت آپارتمان را از سایت عددایکس دانلود کنید و از ضرر چندصد میلیونی جلوگیری کنید. با این ابزار شما می دانید که قیمت واقعی آپارتمانی که مشاوران املاک به شما پیشنهاد می دهند چقدر خواهد بود. برای مشاورین املاک و همچنین برای خریداران و فروشندگان املاک، همواره محاسبه قیمت
 • تصویر نرم افزار اکسل AHP با روش انتخابی

  نرم افزار اکسل AHP با روش انتخابی

  ۵۸۹۰۰ تومان
  افزودن به سبد خریدمشاهده سریع
  تصویر محصول

  نرم افزار اکسل AHP با روش انتخابی

  ۵۸۹۰۰ تومان
  این محصول یک نرم افزار اکسل برای اجرای فرایند تحلیل سلسله مراتبی (Analytical Hierarchy Process یا AHP) در برنامه اکسل (Excel) است. در این نرم افزار تمام فرایند بسیار ساده شده و شما تنها تغییر گزینه ها و نسبت اهمیت آنها نسبت به هم وارد می کنید و  این فایل اکسل بصورت خودکار وزن معیارهای AHP را محاسبه و به شما می دهد. ویدئوی این نرم افزار را در پایین این صفحه می توانید مشاهده کنید. برای اولین بار تیم فوری آموز ابزار اکسلی را برای اجرای فرایند تحلیل سلسله مراتبی طراحی و منتشر کرد. بعد از آن برای سهولت بیشتر مجموعه عددایکس نیز نرم افزار اکسلی با سهولت بیشتر برای این انجام تصمصم گیری چند معیاره ایجاد کرد. در نرم افزار اکسل Excel AHP عدد ایکس شما تنها اهمیت گزینه ها را انتخاب می کنید و فرمول تنظیم شده اکسل همه محاسبات زوجی و شاخص های سازگاری را انجام می دهد و وزن های نهایی و ضریب شاخص سازگاری AHP را در اختیار شما قرار می دهد. شما می توانید این جداول را کپی و در متن گزارش خود بگنجانید.    
 • تصویر محصول اکسل محاسبه قیمت طلا

  نرم افزار اکسل محاسبه قیمت طلا

  ۴۸۱۰۰ تومان
  افزودن به سبد خریدمشاهده سریع
  تصویر محصول

  نرم افزار اکسل محاسبه قیمت طلا

  ۴۸۱۰۰ تومان
  اکسل محاسبه قیمت طلا در طلافروشی ها فرمول مصوب ۱۴۰۰ برای محاسبه قیمت طلا در طلافروشی ها بکار می رود. این نرم افزار اکسل بررسی میکند که چطور قیمت طلا را محاسبه کنیم. فرمول مصوب ۱۴۰۰ برای حساب کردن قیمت طلا در طلا فروشی ها کاربرد دارد. این ابزار می تواند پارامترهای قیمت هر گرم طلا، وزن قطعه طلا مانند حلقه، النگو، دستبند، انگشتر، گردنبند، و یا سایر جواهرات، و همچنین سود طلا فروش ، مالیات و اجرت ساخت طلا را دریافت کند و قیمت نهایی قطعه طلایی را که قصد خرید آن را دارید برای شما محاسبه کند.  
 • محیط زیست سیاره زمین طبیعت حیات فوری آموز عددایکس

  اطلاعات اکسل سدهای کشور

  ۵۵۰۰ تومان
  افزودن به سبد خریدمشاهده سریع
  تصویر محصول

  اطلاعات اکسل سدهای کشور

  ۵۵۰۰ تومان
  دانلود اکسل سدها و مخازن ذخیره آب کشور  
 • محصول نرم افزار اکسل تاپسیس topsis excel

  فایل اکسل TOPSIS

  ۴۸۲۰۰ تومان
  افزودن به سبد خریدمشاهده سریع
  تصویر محصول

  فایل اکسل TOPSIS

  ۴۸۲۰۰ تومان
  فایل اکسل فرمول نویسی شده برای محاسبه وزن ها با مدل تاپسیس. مدل تاپسیس TOPSIS یک مدل وزندهی برای محاسبه اثرات معیار ها در تصمیم گیری است. با دانلود فایل اکسل TOPSIS شما می توانید با وارد کردین مقادیر و عددهای خودتان به داخل فایل اکسل فرمول نویسی شده برای محاسبه وزن ها با مدل تاپسیس وزن های مربوطه را برای تصمیم گیری بصورت آماده بدست آورید. محصول اکسل تاپسیس که از پایین می توانید دانلود کنید یک نرم افزار اکسل براساس مدل TOPSIS است که تمام جنبه های مثبت و منفی یک قضیه را در نظر می گیرد. بعد از بررسی همه جوانب متناسب با سلیقه و شرایط خاص شما بهترین انتخاب را با رتبه بندی گزینه های مختلف ارائه می کند.   ویدئوی رایگان کار با نرم افزار اکسل TOPSIS را مشاهده کنید.    
 • شناسایی روند با مدل منن کندال

  ۴۸۲۰۰ تومان
  افزودن به سبد خریدمشاهده سریع
  تصویر محصول

  شناسایی روند با مدل منن کندال

  ۴۸۲۰۰ تومان
  در این ابزار شناسایی روند با مدل منن کندال شما می توانید با وارد کردن اطلاعات سال ها یا دوره های زمانی معیین روند تغییرات آن دوره را مشخص کنید. روش من کنندال یک آزمون آماری است که به راحتی نشان می دهد که آیا تغییرات دامنه ای از اعداد بطور معنی داری روند افزایشی یا کاهشی دارند. روند کاهشی یا روند افزایشی نوسانات پارامترهای آماری مانند قیمت ها، متغییر های اقلیمی، تغییرات وزن بدن، تغییرات تقاضا در بازارها، و سایر تغییرات می تواند به ما در پیش بینی آینده یک روند کمک کند. بسیار از این تغییرات و نوسانات خیلی معمولی هستند و طبیعی است و روند خاصی را نشان نمی دهند. آنچه مهم است معنی دار بودن روند است که به ما می گویند به اطمینان ۹۵ درصد این تغییرات افزایشی یا کاهشی هستند. در صورت معنی دار بودن روند تغییرات در این فایل اکسل "شناسایی روند با مدل منن کندال" شما می تواند پیش بینی کنید که براساس روند فعلی در آینده نزدیک چه اتفاقی خواهد افتاد. این محصول یک نرم افزار اکسل است که روند تغییرات یک متغیر مانند فروش، درآمد، تغییر قیمت ها، غیبت کارکنان، و غیره را براساس مدل آماری من کندال بررسی کند و مشخص کند که آیا این تغییرات معنی دار هستند یا اتفاقی شاهد آنها هستیم.اگر این تغییرات معنی دار باشند می توانیم بفهمیم که علت مهمی پشت این تغییرات نهفته است و دارای روند کاهشی معنی دار یا روند افزایشی معنی داری هستند که بعد از مدتی موجب اتفاقات مهمی خواهند شد.   این محصول دانلودی یک اکسل من کندال برای هر دو روش کمتر از ۱۰ و بیشتر از ۱۰ دوره زمانی است. این فایل دانلودی یک نرم افزار اکسل جهت شناسایی روند با مدل منن کندال است. روند تغییرات را در یک بازه زمانی نشان می دهد که آیا روند معنی دار است یا افزایش و کاهش آن طبیعی است. این محصول به همراه یک ویدئوی آموزشی ارایه شده است که شما می توانید به راحتی و آسان مطابق ویدئو در کمتر از ۵ دقیقه تحلیل روند را انجام بدهید. ویدئوی کار با نرم افزار اکسل تحلیل روند با مدل منن کندال را در پایین این صفحه مشاهده کنید.  
 • تصویر نرم افزار اکسل تحلیل بنیادی بورس تهران

  نرم افزار اکسل تحلیل بنیادی بورس

  ۴۹۸۰۰ تومان
  افزودن به سبد خریدمشاهده سریع
  تصویر محصول

  نرم افزار اکسل تحلیل بنیادی بورس

  ۴۹۸۰۰ تومان
  این نرم افزار اکسل فرمول های تحلیل بنیادی را تنظیم کرده تا بتوانید قبل از خرید سهام به راحتی ارزش ذاتی یک سهم را محاسبه کنید و اختلاف آن را با قیمت فعلی آن در بازار مقایسه کنید. این نرم افزار اکسل می تواند ابزار مناسبی برای خرید مطمئن سهام در بازار بورس تهران باشد. این نرم افزار اکسل تحلیل صورت های مالی بورس یک ابزار قدرتمند تحلیل بنیادی برای سیگنال گیری قبل از خرید سهام است. این فرمول اکسل شاخص های ضروری مانند ارزش دفتری، درصد سود ماهانه هر سهم، بسبت بدهی به دارایی، نرخ بازدهی دارایی و سرمایه در گردش هر سهم را براحتی و بطور آماده برای شما محاسبه می کند. پنج نسبت ضروری تحلیل بنیادی در این ابزار اکسل می تواند مجوز ورود شما برای خرید یک سهام باشد. اگر شاخص ها مناسب باشند خرید منطقی خواهد بود. روش کار در ویدئوی زیر نشان داده شده است.  
 • اکسل سود مرکب سرمایه گذاری

  اکسل محاسبه سود سرمایه گذاری

  ۴۸۰۰۰ تومان
  افزودن به سبد خریدمشاهده سریع
  تصویر محصول

  اکسل محاسبه سود سرمایه گذاری

  ۴۸۰۰۰ تومان
  محصول نرم افزار اکسل سود مرکب سرمایه گذاری یک ابزار کمکی برای محاسبه سود مرکب است. سود مرکب به حالتی گفته می شود که سود مبلغ اولیه سرمایه شما به اصل سرمایه اضافه می شود و به مبلغ سود نیز در دوره یا ماه بعد نیز سود تعلق می گیرد. سود مرکب باعث می شود که مبلغ اولیه بیشتر از درصد سود سالانه رشد کند. ویدئوی آموزشی رایگان پایین این صفحه را مشاهده نمایید.  
 • تصویر نرم افزار اکسل محاسبه نسبت تحلیل اهرم های بورس

  فرمول اکسل تحلیل اهرم های بورس

  ۵۸۹۰۰ تومان
  افزودن به سبد خریدمشاهده سریع
  تصویر محصول

  فرمول اکسل تحلیل اهرم های بورس

  ۵۸۹۰۰ تومان
  فرمول اکسل آماده تحلیل اهرم های بورس ابزار کمک تحلیلی مهمی برای بهبود تصمیم گیری درست در بازارهای بورس است. در محصول اکسل "فرمول اکسل آماده تحلیل اهرم های بورس" شما می توانید به راحتی تحلیل اهرم های مالی عملیاتی و مرکب را برای هر سهم محاسبه کنید. این ابزار می تواند کمک تحلیل خوبی برای محاسبه انواع اهرم ها باشد.      
 • محاسبه آب و هوا با روش آمبرژه

  ۴۷۸۰۰ تومان
  افزودن به سبد خریدمشاهده سریع
  تصویر محصول

  محاسبه آب و هوا با روش آمبرژه

  ۴۷۸۰۰ تومان
  در فایل اکسل (xls) با فرمول آماده برای طبقه بندی اقلیمی آمبرژه (emberger) می توانید با وارد کردن اطلاعات آب و هوایی ضرایب شاخص آمبرژه را محاسبه نمایید.    
 • اکسل پیش بینی و رشد جمعیت

  اکسل پیش بینی و رشد جمعیت

  ۴۸۹۰۰ تومان
  افزودن به سبد خریدمشاهده سریع
  تصویر محصول

  اکسل پیش بینی و رشد جمعیت

  ۴۸۹۰۰ تومان
  این نرم افزار یک برنامه اکسل است که دو فرمول محاسبه نرخ رشد جمعیت و فرمول دوم برآورد جمعیت سال مقصد را انجام می دهد. در این اکسل شما تنها کافی است دو عدد جمعیتی سال اول و سال دوم را وارد نمایید و نرم رشد جمعیت و همچنین عدد برآورد جمعیت را دریافت نمایید. خروجی هم بصورت عددی و هم بصورت متنی و گزارش ارائه می شود. در ویدئوی پایین صفحه کار با این برنامه اکسل آموزش داده شده است. مشاهده می شود که با داشتن آمار جمعیت دو سال پایه و آخرین سال آمارگیری می توانییم براحتی میزان جمعیت را برای سال هدف یا سال مقصد محاسبه کنیم. این برنامه فرمول نرخ رشد جمعیت و فرمول برآورد جمعیت را در داخل خود بطور آماده دارد و شما تنها با وارد کردن اعداد میزان برآوردی را بدست می آورید.  
, , ,
Share:

ارسال یک در تیکت پاسخ جدید آمد

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پاور پوینت آماده توسعه سید

در این پاورپوینت اسلاید های مربوط به بحث توسعه سیدها در زیست شناسی ملکولی توضیح داده شده است. برای دریافت فایل اصلی این اسلاید ها این محصول را از طریق دکمه خرید زیر خریداری ودانلود کنید. اسلاید های آموزشی و ارایه برای زیست شناسی ملکولی توسعه سیدها

489,000 ریال

مجموعه برنامه های هوش مصنوعی

این محصول یک مجموعه کامل از ابزارها و برنامه های هوش مصنوعی را ارایه می دهد که می توانید در کارهای مختلف از آنها استفاده کنید.. خرید این ابزار از لینک زیر انجام می شود. این محصول یک مجموعه کامل از ابزارها و برنامه های هوش مصنوعی را ارایه می دهد که می توانید در

478,000 ریال

نقشه انواع تیپ خاک کشور

خاک ها یکی از منابع ارزشمند طبیعی هستند که اهمیت ویژه ای در کشاورزی و زراعت ایفا می کنند. انواع خاک ها موجب رشد پوشش گیاهی و حفظ حیات موجودات گیاهی و جانوری می شوند. این محصول یک فایل گوگل ارث با فرمت kmz kml است که بعد از خرید و دانلود انواع تیپ های

578,000 ریال

اکسل ترافیک جاده ها

این محصول یک آموزش ویدئویی کوتاه است که روش دریافت فایل های اکسل تعداد وسایل نقلیه را در جاده های کشور معرفی میکند. با نگاه کردن به این ویدئو شما می توانید داده های اکسل تعداد و انواع وسایل نقلیه سواری کامیون و وسایل سنگین را در تمام جاده های کشور دریافت کنید. این داده

368,000 ریال

پاورپوینت آماده برای ارائه

این محصول شامل یک فایل پاورپوینت (Powerpoint) با اسلاید های آماده برای ارائه مطالعات، پژوهش ها، طرح های پژوهشی و پروژه های مطالعاتی است. این محصول دارای بخش های مختلف مانند مقدمه، بیان مساله، فرضیه و سوال پژوهش، نتایج و بحث و نتیجه گیری پژوهش است. شما در هر مطالعه برای ارایه می بایست یک

589,000 ریال

نوشته های اخیر